Geschiedenis

KORTE GESCHIEDEINIS VAN DE TENNISCLUB VALTHERMOND

In het voorjaar van 1971 gingen o.a. de heren Luppo de Jonge en Reindert Hoving bij alle bewoners van Valthermond langs  met een lijst, waarop men zich als lid kon laten inschrijven voor een nieuw op te richten tennisclub. Er bleken een behoorlijk aantal mensen belangstelling te hebben, meteen gaven zich meer dan 100  personen op als lid, een aantal leden tenniste reeds bij een andere vereniging. Op 22-03-1973 werd een verzoek aan de gemeente gedaan voor het aanleggen van een tennispark.

Aan het Noorderdiep naast het voetbalveld achter twee woonhuizen werd een perceel gevonden met voldoende ruimte voor twee tennisbanen.

De eerste bestuursleden waren: De heer L. de Jonge (voorzitter), mevrouw G. Lassche (secretaris), de heer G. Luchjenbroers (penningmeester), mevrouw I. Pieterse, mevrouw W. Bos, de heer J. Drenthe, de heer B. de Bruin, de heer M. Rademaker en de heer R Hoving.

In 1975 werden twee kunststofbanen aangelegd, het voordeel was dat je er ook s’ winters op kon tennissen. Op 3 april 1975 werd de vereniging officieel opgericht volgens de notariële akte, geregistreerd 13 februari 1979 te Assen. In 1976 kreeg de vereniging de beschikking over nieuw (stenen) clubgebouw. Het ledenaantal beef intussen stijgen tot ongeveer 180.

Met de competitie voor de KNLTB werd gestart in 1976 met twee zaterdag teams:

een gemengd team: Ina van Tricht, Ge Lassche, Harrie Eling en Geert Luchjenbroers

een heren team: Henk Venema, Harrie Lassche, Luuk Postema en Johan Schoemakers

De kunststof banen begonnen begin jaren 80 slijtage verschijnselen te vertonen. Besloten werd om over te gaan op gravel banen. Met vrijwilligers werd de kunststof toplaag verwijderd en werd toen vervangen door gravel. Deze gravel banen liggen er heden ten dage nog steeds.